Skip to content Skip to footer

Müştərilərinizi sektorun ən yeni nümayiş meydançasında qarşılamaq, ən son və ən böyük yenilikləri təklif etmək üçün –  Qafqaz regionunda sektoru bir araya gətirən Baku Child Fair`da stend yerlərinin rezervasiyasına tələsin. Bundan başqa bu sərgidə siz biznesinizi böyütmək, yeni əlaqələr və satış imkanları əldə edəcəksiniz. 

  • MARKA TANINMIŞLIĞINI ARTIRMAQ İMKANI
  • ƏN SON MƏHSUL VƏ TEXNOLOGİYALARINIZI HƏDƏF AUDİTORİYAYA NÜMAYİŞ ETDİRMƏK İMKANI
  • ÖLKƏDƏ VƏ DÜNYADA BAŞ VERƏN SEKTORİAL İNKİŞAFLARI İZLƏMƏK
  • BAZAR ARAŞDIRMASI VƏ MÜŞTƏRİ TƏHLİLİ
  • MÜŞTƏRİLƏR ÜZƏRİNDƏ KORPORATİV NÜFUZUN VƏ İMİCİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ
  • MÖVCUD MÜŞTƏRİ VƏ DİLER ŞƏBƏKƏNİZİ GÜCLƏNDİRMƏK İMKANI
×